November 2017

Bipolar bozukluk

November 19th, 2017|Makaleler|

Bipolar bozukluk , bipolar afektif bozukluk, ikiuçlu duygudurum bozukluğu, manik depresif hastalık eşanlamlı olarak kullanılır. İki ayrı uç durum olan Depresif duygudurum yani çökkünlük ile manik- hipomanik […]

May 2017

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

May 19th, 2017|Genel|

Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastalar küçük şeylere üzülen, başlarına olasılıklar içinden en kötüsünün geleceğini düşünen, sürekli bir kaygı ve huzursuzluk içindeki kişilerdir.

Daha ayrıntılı tanımı şöyledir. En az […]

May 2016

Somatoform Bozukluklar

May 19th, 2016|Genel|

Somatoform bozukluklar yapılan tüm tıbbi girişimlere rağmen bir açıklama getirilemeyen fiziksel semptomlarla giden bir grup hastalığın genel ismidir.

Bu fiziksel semptomlar  bulantı ,  ağrı, baş dönmesi gibi özgül […]

Kişilik Bozuklukları

May 19th, 2016|Makaleler|

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Genel özellikleri: Başlıca özelliği başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk gösterme örüntüsüdür. Genel toplumda yaygınlığı %0.5-2.5 arasındadır.  Kronik şizofreni akrabalarında daha […]

November 2015

Şizofreni

November 19th, 2015|Makaleler|

Şizofreni genç yaşta başlayan, insanın kişiler arası ilişkilerden ve yaşamsal gerçeklerden uzaklaşarak, kendine özgü bir iç dünyada yaşadığı, duygu, düşünme ve davranışlarda önemli bozulmaların görüldüğü bir hastalıktır.

Her […]

Sosyal fobi

November 19th, 2015|Makaleler|

Sosyal fobi veya diğer adıyla sosyal anksiyete bozukluğu kişinin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahçup ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli endişelerinin olduğu […]