Bipolar bozukluk

November 19th, 2017|

Bipolar bozukluk , bipolar afektif bozukluk, ikiuçlu duygudurum bozukluğu, manik depresif hastalık eşanlamlı olarak kullanılır. İki ayrı uç durum olan Depresif duygudurum yani çökkünlük ile manik- hipomanik dönemlerin bulunduğu dalgalanmalar ile karakterizedir. Toplumda görülme sıklığı [...]

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

May 19th, 2017|

Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastalar küçük şeylere üzülen, başlarına olasılıklar içinden en kötüsünün geleceğini düşünen, sürekli bir kaygı ve huzursuzluk içindeki kişilerdir. Daha ayrıntılı tanımı şöyledir. En az 6 ay boyunca hemen her gün ortaya [...]

Somatoform Bozukluklar

May 19th, 2016|

Somatoform bozukluklar yapılan tüm tıbbi girişimlere rağmen bir açıklama getirilemeyen fiziksel semptomlarla giden bir grup hastalığın genel ismidir. Bu fiziksel semptomlar  bulantı ,  ağrı, baş dönmesi gibi özgül olmayan ya da uyuşma, yanma gibi nörolojik [...]

Kişilik Bozuklukları

May 19th, 2016|

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU Genel özellikleri: Başlıca özelliği başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk gösterme örüntüsüdür. Genel toplumda yaygınlığı %0.5-2.5 arasındadır.  Kronik şizofreni akrabalarında daha yaygındır. Strese tepki olarak çok kısa süren [...]

Şizofreni

November 19th, 2015|

Şizofreni genç yaşta başlayan, insanın kişiler arası ilişkilerden ve yaşamsal gerçeklerden uzaklaşarak, kendine özgü bir iç dünyada yaşadığı, duygu, düşünme ve davranışlarda önemli bozulmaların görüldüğü bir hastalıktır. Her türlü toplumda sık görülen psikiyatrik hastalıklardandır. Görülme [...]

Sosyal fobi

November 19th, 2015|

Sosyal fobi veya diğer adıyla sosyal anksiyete bozukluğu kişinin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahçup ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli endişelerinin olduğu bir kaygı bozukluğudur . Görülme sıklığı % 2,5 [...]

Sinan Sönmez – DoktorTakvimi.com